доставчик на лабораторно оборудване в България

About 92 results.

Asdent

Продажба на дентални, зъботехнически и медицински инструменти, консумативи и оборудване.

Nikora 2000

Никора 2000 ЕООД вносител на лабораторна и индустриална техника,лаборатория,машиностроене,мелници,сита,везни,сушилни,пещи,стъклария,колби,пипети,нови апарати,апарати,втора употреба,линейни направ…

Labko Ltd

ulitsa "Stresher" 7, 1606 Sofia, България

Лабораторни консумативи, апаратура и ветеринарно-диагностични китове

Velmex Ltd

Велмекс ЕООД

Petar Kosev

Месопотамия ЕООД е българска специализарана фирма за търговия с химически чисти реактиви, технически химикали, лабораторна стъклария, апаратура и оборудване.

Marvena Ltd

Марвена ООД - Заедно в грижата за диабета

Soflab

Софлаб ООД продава лабораторни уреди, апарати и мебели

ЕТ “АРОН-3“

Лабораторна стъклария, химикали и реактиви

Apr

ulitsa "Pchela" 6, 1618 Sofia, България

АПР ООД - реактиви и апаратура за клинична лаборатория

Т.Е.А.М.

ет. 7, 1606 Sofia, България

ТЕАМ Analytical Department

Amtest

bulevard "Arsenalski" 81, 1421 Sofia, България

Машини и материали за монтаж на платки. Изпитване на строителни материали

СИ-ТЕСТИНГ ООД

Калибриране, Проверка, Метрология, Мерки и теглилки, Изпитване, Измерване, Системи по качество, Системи за управление, Везни, Измервателни уреди, ISO 9000, EN ISO IEC 17025, Еталони, Калибриран…

Екос Медика ООД

Екос Медика" ООД е създадена през 1993 г. За 15 години фирмата се утвърди като лидер в сферата на дистрибуцията на медицински консумативи, апаратура и сервизна дейност. Фирмената политика е предл…

Жълтият магазин

ulitsa "Akademik Georgi Bonchev" 3, 1113 Sofia, България

Химически реактиви ● Лабораторна стъклария

Хим-спектър ООД

ulitsa "Hristo Maksimov" 64, 1111 Sofia, България

Химически реактиви ● Лабораторна стъклария

Himteks Ltd

Valerus Ltd

улица „Амстердам“ 16, 1582 София, България

Търговия с лабораторни реактиви и химикали, лабораторна стъклария, пластмасова посуда и апаратура. Консумативи за течна и газова хроматография. Представителство на Labscan Ltd, BOECO CO GmbH, HAN…

Ridacom Ltd

ulitsa "Koloman" 1, 1618 Sofia, България

Comprehensive Bioscience Supplier

ФОТ ООД / FOT LTD

bulevard "Ovcha kupel" 13, 1618 Sofia, България

Shop powered by AIDA Consult

IAC - LABO Ltd.

ulitsa "Yoan Ekzarh" 47-А, 1164 Sofia, България

Лабораторна оборудване за анализи в областите на хранителни и питейни продукти, зърно и фуражи, околна среда, козметични и миещи средства, петрол и петролни продукти, биодизел и биоетанол, строит…

Optical instruments Uvarov Ltd.

ulitsa "Adam Mickiewicz" 4, 1360 Sofia, България

UVAROV Ltd. - Optical appliances - Technical Design, Manufacturing, Assembly, Marketing, Maintenance

Labimex Plc

ж.к. Гоце Делчев 261Г, 1404 Sofia, България

Labimex Ltd.

Металографско оборудване и микроскопи SEM-Technologies

бл. 2 , ап. 54, 1404 Sofia, България

Продуктовата гама предлагана от С.Е.М. Технолъджийс включва машини за рязане на проби, заливане в смола на металографски образци, шлифовъне и полиране на металографски образци , микроскопски мета…

Фирма Гея 99

ulitsa "Pop Hariton" 47, 9000 Varna, България

Гея 99 - Международен доставчик на лабораторни и индустриални продукти, сервиз и монтаж на лабораторна апаратура, лланиране и изграждане на лаборатории.