Логопед

  • directions_boat Local

Логопед и Специален педагог

Диагностициране и терапия на артикулационни нарушения при деца и възрастни.

Постановка корекция и автоматизация на звукове.

Терапия и обучение на деца от Аутистичния спектър.

Обучение по метода ,,Монтесори"

borisova.i.asya@gmail.com 0899936655