Зарядно за акумулатор

  • person Distributor
  • directions_boat Local

Зареждането на акумулатора със зарядно устройство е наложително в определен момент от експлоатацията му, независимо колко добър е и колко правилна
е експлоатацията му. Той се зарежда от генератора по време на движение на автомобила. Напрежението, което се подава към батерията се регулира от
реле - регулатор. То е монтирано на генератора с цел да ограничава напрежението подавано към акумулатора. Това напрежение е 14,1 V и е достатъчно
за нормалната работа на акумулатора. Напрежението на напълно зареден акумулатор е 14,5 V. Тази разлика в напрежението няма как да се компенсира от
генератора, за това е добре периодично батерията да се дозарежда. Ползването на зарядно устройство е необходимо и при дълъг престой на автомобила
без движение, при дълбок разряд, особено при зимни условия и т.н.