business management consultant in Bulgaria

About 174 results.

Balkan Business Help

thumb_up 10716 likes
favorite 18 favorites
27 Rokfeler str., 2850 Petrich, Bulgaria

ACCOUNT AND LEGAL SUPPORT , LEGAL OFFICE, ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ +359 888 511 885 , +359 878 511 885 , 0745 610 39

Blagoev Agency - Radoslav Blagoev

ulitsa "Kozloduy" 58, 1202 Sofia, Bulgaria

Дигитален маркетинг и ефективни продажби. Обучения по продажбени умения и стратегически маркетинг. Фирмени обучения и Тийм билдинг

Netsafety

ulitsa "Lozenets" 8, 1421 Sofia, Bulgaria

NetSafety is a global information security consulting company specialized in penetration testing, IT security compliance and corporate risk consulting services.

MOBILE fleet management / MOBIL - fleet management Ltd

БАН - сграда "Национален институт по Геофизика, Геология, Геодезия", 1113 Sofia, Bulgaria

Администриране и техническа поддръжка на фирмени автомобили

MyBulgaria

bulevard "Slivnitsa" 188, 1202 Sofia, Bulgaria

Cambiare vita in Bulgaria? Informazioni pratiche per imprenditori, professionisti, pensionati e nomadi digitali che vogliono vivere e lavorare in Bulgaria.

Prodzhekta

ulitsa "Veslets" 45, 1202 Sofia, Bulgaria

Консултантски услуги, обучение и сертифициране по управление на проекти. Project management consulting, training and certification.

School of Business Competences

ulitsa "Pirotska" 45, 1303 Sofia, Bulgaria

Училището за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално образование и акредитиран обучителен и изпитен център за European Business Competences Licence. Програмите ни включват професи…

Suis

ulitsa "Buzludzha" 5, 1606 Sofia, Bulgaria

Разработване и внедряване на системи за управление ISO 9001, ISO 14001, ISO 17020, ISO 17025, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27001, HACCP, IFS "СУИС

AQCert Сертификация на системи за управление

ulitsa "Banat" 19, 1407 Sofia, Bulgaria

Сертификация на системи за управление | AQ Cert

Amaze Corporate Events (Амейз Корпоративни събития)

Floor 4, 1000 София, Bulgaria

Amaze/Амейз предлага тиймбилдинг, обучения/тренинг, коучинг, организиране на събития И консултантски услуги - висококачествени услуги в сферата на Човешките ресурси.

ITCE

business center Megapark, fl. 1, 1784 София, Bulgaria

ИТ и Мениджмънт Консултации, Обучения и Сертификати - ITCE

Balkan Services

ulitsa "Ekzarh Yosif" 31, 1000 Sofia, Bulgaria

Balkan Services предлага консултантски услуги и софтуерни решения - ERP, BI, CRM - за ефективно управление и оптимизиране на вътрешния потенциал в компаниите. Заявете своята безплатна консултация…

Global Business Group

ulitsa "Knyaz Alexander I" 42, 4000 Plovdiv, Bulgaria

Il partner di fiducia per costituire costituzione di una società in Bulgaria e delocalizzare la produzione, progetti europei, investimenti in Bulgaria

Business Information and Consulting Center - Sandanski

ulitsa "Skopie" 5, 2800 Sandanski, Bulgaria

Бизнес Информационен и Консултантски Център (БИКЦ) - Сандански. Дейността на БИКЦ – Сандански е насочена към подпомагане на икономическото, културно и просветно развитие на Югозападна България с …

Agricultural House Ltd.

thumb_up 1031 likes
ulitsa "Stefan Karadzha" 10, 7002 Ruse, Bulgaria

"Земеделска къща" ООД е специализирана фирма за услуги в помощ на агробизнеса.

En Em Ko Ltd.

bulevard „Doctor G. M. Dimitrov“ 58, 1172 Sofia, Bulgaria

ЕН ЕМ КО ЕООД е консултантско дружество създадено в София през 2003г. Ние предлагаме консултантски услуги в областта на енергетиката, включително: Енергиен Одит, Проучване, Проектиране, Изграждан…

Bernstein & Co Ltd.

ulitsa "Nikolay Haytov" 2Г, 1113 Sofia, Bulgaria

Bernstein is a leading management consulting company, offering a variety of advisory services in IT outsourcing, business operations and administrative management, business start up and developm…

Bulgarian business portal.

bulevard "Pancho Vladigerov" 21, 1336 Sofia, Bulgaria

ЕНСИ Консулт ЕООД

ulitsa "Srebarna" 21, 1407 Sofia, Bulgaria

Консултантски услуги по донорски програми на Европейския съюз. Експертна подкрепа по време на целия проектен цъкъл, от генериране на идея до финансирането.

BT Consult-Tevainvest

Entr.V, 1407 София, Bulgaria

Tevainvest est une entreprise Bulgare, Europe de L'Est spécialisée dans le traitement des nuisances sonores. Elle propose son expertise en réduction du bruit dans divers secteurs.

Smart for Business

ulitsa "Pozitano" №3, 1000 Sofia, Bulgaria

Innovation Management Academy

ulitsa "Tsar Kaloyan" 8, 1000 Sofia, Bulgaria

Развиване на компетенции по иновационен мениджмънт чрез бизнес симулации, игровизация и реални казуси. За компании, студенти и предприемачи.

Eudaimonia Solutions BG

ulitsa „Georgi S. Rakovski“ 92, 1000 Sofia, Bulgaria

Комбинираме опит и експертиза в областта на индивидуалното развитие и организационната култура в услуга на просперитета на бизнесите.

Бизконсулт адвайзър ЕООД

ulitsa "Opalchenska" 112А, 1233 Sofia, Bulgaria

Бизконсулт адвайзър ЕООД е компания с основен предмет на дейност консултантски услуги свързани със следните направления: Подготовката и реализацията на проекти,

INTEGRA GROUP / Integra Group Ltd.

ulitsa "Hristo Belchev" 21, 1000 Sofia, Bulgaria

Èíòåãðà ãðóï, ïðîåêòè, åâðîôèíàíñèðàíå, ïèñàíå è óïðàâëåíèå íà ïðîåêòè, ïðîåêòîóïðàâëåíèå, Ñòðóêòóðíè ôîíäîâå, ïðåâîäè, ëåãàëèçàöèÿ, ëåãàëèçàöèè, íà÷àëî, âèâàêîì, ìòåë, ãëîáóë, telenor, òåëåíîð, …